DSB-CIM Grunnkurs


Du lærer å bruke det elektroniske krisestøtteverktøyet DSB-CIM i en krisestab. Herunder loggføring, tiltakshåndtering, oppgavefordeling, meldingshåndtering, rapportering, mediehåndtering og organisering av planverk og ressurser.

Kursnr.:
K1956
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker Kommune
Meld deg på kurset

Målsetting

Grunnkurset skal gi deltakerne kompetanse i å anvende hovedfunksjonene i DSB-CIM som grunnlag for å kunne bekle posisjoner i en kriseledelse som benytter dette verktøyet til krisestøtte. Deltakerne får grunnleggende kunnskaper om- og ferdigheter i bruk av verktøyets elementer for optimalt samvirke internt i kriseledelsen, med eksterne/samarbeidende aktører og for rapportering til overordnet myndighet.

Kurset danner en plattform for videre utvikling av krisehåndteringsferdigheter, og for deltakelse på det videregående kurset "DSB-CIM administrator".

Hvem bør delta?

Den primære målgruppe er krisestabsmedlemmer og/eller kriseledelse som kan ha nytte av DSB-CIM grunnfunksjoner i kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembeter. I tillegg kan ansatte i annen offentlig virksomhet som bruker CIM, delta når det er ledige plasser.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset, men det kreves at kursdeltakerne har gjennomgått et kurshefte som tilsendes etter godkjent påmelding.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med fokus på at hver deltager skal kunne bruke CIM aktivt underveis. Bærbar PC er nødvendig for å følge kurset, og kan lånes på NUSB ved behov. De grunnleggende ferdighetene forsterkes i siste del av kurset gjennom løsning av øvingsoppgaver.

Innhold

 • DSB-CIMs oppbygging, konfigurasjon, hensikt, muligheter og begrensninger
 • Innføring i viktige momenter i krisestabsarbeid, for optimal utnyttelse av verktøyet.
 • Praktiske opplæring og øvelser i å kunne legge inn- og tilrettelegge informasjon i de forskjellige DSB-CIM krisehåndteringsmodulene, herunder:
  • loggføring,
  • mobilisering – varsling og innkalling,
  • situasjonsrapportering,
  • mediehåndtering,
  • ressursoversikter og administrasjon av planverk.

Administrative opplysninger

Kurset begynner med fremmøte til lunsj første dag kl 1200 og avsluttes med lunsj siste dag kl 1200.

Kursavgiften er på kr 4 850,- eks. mva. inkludert måltider, overnatting og kursmateriell. Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, (nusb@dsb.no), telefon 66 98 96 00 eller til kursleder Johan Stenshorne (johan.stenshorne@dsb.no)