DSB-CIM Administrator


Du lærer å være administrator for krisestøtteverktøyet DSB-CIM i en kommune eller annen selvstendig enhet.

Kursnr.:
K1951
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker Kommune
Meld deg på kurset

Om kurset

CIM administratorkurs skal gi deltakerne kompetanse i å kunne utøve funksjonen som DSB-CIM administrator i en kommune eller en annen selvstendig enhet som benytter en lignende CIM konfigurasjon

Målgruppe

Den primære målgruppen for kurset er DSB-CIM administratorer eller superbrukere i kommuner, fylkeskommuner eller ved fylkesmannsembetene. I tillegg kan administratorer eller superbrukere i annen offentlig virksomhet som bruker CIM, delta når det er ledige plasser.

Målsetting

Deltagerne skal etter endt kurs:

 • Ha grunnlag for å drive lokal opplæring i bruk av DSB-CIM
 • Kunne yte brukerstøtte i egen organisasjon (superbruker).
 • Kjenne til gjeldende konfigurasjon av og rettigheter i DSB-CIM,
 • Ha opparbeidet seg ferdigheter i all grunnleggende funksjonalitet og administrasjon,
 • Ha fått innsikt i potensialet for horisontalt og vertikalt samvirke.

Forkunnskaper

Deltakerne må ha brukererfaring fra CIM modulen for krisehåndtering, og bør ha gjennomført "DSB-CIM grunnkurs" ved NUSB. Kursopplegget forutsetter at deltagerne som et minimum behersker alle CIM-modulene som omhandles i "forstudieheftet til DSB-CIM" som tilsendes før alle CIM kurs ved NUSB. (Det gis ingen oppfrisking av grunnleggende ferdigheter i dette kurset).

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med fokus på at hver deltager skal kunne bruke CIM aktivt underveis. Bærbar PC er nødvendig for å følge kurset, og kan lånes på NUSB ved behov.

Faglig kursinnhold

 • CIM oppbygging, konfigurasjon, hensikt, muligheter og begrensninger
 • praktisk opplæring i all funksjonalitet innen gjeldende konfigurasjon
 • tilrettelegging og administrasjon av brukere, kontakter og ressurser
 • strukturering av planverk og filadministrasjon innen systemet
 • utvidelsesmuligheter og tilgjengelig tilleggsfunksjonalitet
 • varsling, innkalling, mobilisering og rapportering
 • trening og øving.

Administrative oppløysninger

Kursavgiften på kr 4.850,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell. Kurset begynner med fremmøte til lunsj første dag kl 1200 og avsluttes med lunsj siste dag kl 1200. Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, (nusb@dsb.no), telefon 66 98 96 00 eller til kursleder Johan Stenshorne (johan.stenshorne@dsb.no)