DSB-CIM administrator


Du lærer å være administrator for krisestøtteverktøyet DSB-CIM i en kommune eller annen selvstendig enhet.

Kursnr.:
1910
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal
Meld deg på kurset

Målgruppe

Den primære målgruppen for kurset er DSB-CIM administratorer eller superbrukere i kommuner, fylkeskommuner eller ved fylkesmannsembetene. I tillegg kan administratorer eller superbrukere i annen offentlig virksomhet som bruker CIM, delta når det er ledige plasser.

Mål for kurset

CIM administratorkurs skal gi deltakerne kompetanse i å kunne utøve funksjonen som DSB-CIM administrator i en kommune eller en annen selvstendig enhet som benytter en lignende CIM konfigurasjon. Det gir også grunnlag for å drive lokal opplæring i bruk av DSB-CIM og yte brukerstøtte (superbruker).

Deltakerne får opplæring i gjeldende konfigurasjon av og rettigheter i DSB-CIM, ferdigheter i all grunnleggende funksjonalitet og administrasjon, samt innsikt i potensialet for horisontalt og vertikalt samvirke.

Forkunnskaper

Deltakerne må ha brukererfaring fra CIM modulen for krisehåndtering, og bør ha gjennomført "DSB-CIM grunnkurs" ved NUSB. Kursopplegget forutsetter at deltagerne som et minimum behersker alle CIM-modulene som omhandles i "forstudieheftet til DSB-CIM" som tilsendes før alle CIM kurs ved NUSB. (Det gis ingen oppfrisking av grunnleggende ferdigheter i dette kurset).

Faglig kursinnhold

  • CIM oppbygging, konfigurasjon, hensikt, muligheter og begrensninger
  • Praktisk opplæring i all funksjonalitet innen gjeldende konfigurasjon
  • Tilrettelegging og administrasjon av brukere, kontakter og ressurser
  • Strukturering av planverk og filadministrasjon innen systemet
  • Utvidelsesmuligheter og tilgjengelig tilleggsfunksjonalitet
  • Varsling, innkalling, mobilisering og rapportering
  • Trening og øving

Administrative opplysninger

Kursavgiften på kr 4.850,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell. Kurset begynner med fremmøte til lunsj første dag kl. 12:00 og avsluttes med lunsj siste dag kl. 12:00. Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00) eller til kursleder Johan Stenshorne (johan.stenshorne@dsb.no).

Kurset gjennomføres som et frittstående kurs.