Sikringsrisikoanalyse og terrorisme: Analyse av tilsiktede hendelser


Dette kurset gir deg en innføring i planlegging og bruk av sikringsrisikoanalyse for å bedre motstå tilsiktede uønskede handlinger mot din virksomhet.

Kursnr.:
1864
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Det siste tiåret har trusselen for å bli offer for uønskede tilsiktede handlinger økt betraktelig. Ondsinnede villede handlinger som terrorisme, spionasje, tyveri og sabotasje kan gjøre stor skade på verdiene til en kommune, en bedrift og for samfunnet generelt. Det er derfor viktig å være bevisst på og analysere hvilke tilsiktede trusler og hendelser din virksomhet står overfor. Sikringsrisikoanalyse er en analysemetode spesielt utviklet for dette formålet, da konvensjonell risiko- og sårbarhetsanalyse kommer til kort ved analyse av villede handlinger

Målgruppe

Kurset passer for personer med ansvar eller interesse for sikkerhet og beredskapsarbeid i sin virksomhet. Både offentlige og private aktører vil kunne dra nytte av opplæring i sikringsrisikoanalyse.

Mål for kurset

Etter kurset vil deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om bruk av sikringsrisikoanalyse i en virksomhets risikostyring. Deltagerne vil ha opparbeidet seg en forståelse for de sentrale utrykkene og konseptene som inngår i analyseformen, samt utfordringene i analyse av security-hendelser versus safety-hendelser. Videre skal kurset også gjøre deltagerne istand til å vurdere innlemme sikringsrisikoanalyse i sin virksomhets ekeisterende beredskapsplanverk.

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper for dette kurset, men kjennskap til metode for risiko- og sårbarhetsanalyse vil være en fordel.

Faglig kursinnhold

Kurset ønsker å formidle kompetanse om hvordan ansvarlige i en virksomhet kan tilnærme seg analysearbeid knyttet til uønskede villede handlinger. Dette vil inkludere begrepsavklaring, konseptutredning og en introduksjon til hvordan man innlemmer sikringsrisikoanalyse i et overordnet beredskapsarbeid.

Kurset vil ta for seg de følgende temaene:

  • Sentrale begreper innenfor sikring, risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Hva kjennetegner tilsiktede hendelser
  • Safety versus security
  • Introduksjon til trussel-, verdi- og sårbarhetsvurderinger
  • Sikringsrisikoanalyse og terror
  • Hva er "sorte svaner" og kan vi unngå dem?
  • Hvordan fremstille risiko- og sårbarhetsbildet for tilsiktede handlinger
  • Planlegging, organisering og forarbeid til sikringsrisikoanalyse-prosjektet
  • Oppfølging av sikringsrisikoanalyse-arbeidet
  • Gruppearbeid: Gjennomføring av sikringsrisikoanalyse steg-for-steg

Generelt

Kurset begynner med frammøte til lunsj første dag kl. 12:00, og det avsluttes med lunsj siste dag kl. 12:00. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften på kr 3.600,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Mathias Johnsen (mathias.johnsen(at)dsb.no) og Cecilie Fleming (cecilie.fleming(at)dsb.no).