Samfunnsberedskap


Hvordan blir sikkerhet og beredskap ivaretatt på lokalt, regionalt og sentralt nivå i samfunnet? Hvor ligger ansvaret, hva er status og hvilke utfordringer står vi overfor?

Kursnr.:
1880
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Om kurset

Dette kurset gir grunnleggende kunnskaper om samfunnsberedskap; hvilke utfordringer det norske samfunnet står overfor, ansvarsforhold og samvirke mellom de ulike aktørene, hvordan arbeidet er organisert og om forebyggende tiltak og krisehåndtering. Kurset gjennomføres som et frittstående kurs og det utstedes et kursbevis ved gjennomført kurs.

Hvem bør delta

Målgruppen er personer som arbeider med, eller som ønsker innsikt i samfunnssikkerhet og beredskap fra lokalt til nasjonalt nivå. Deltakere vil være relevante personer fra departementer, direktorater, fylkesmenn, fylker, kommuner, privat virksomhet og frivillige organisasjoner. Også personell fra Sivilforsvaret, nødetatene (politi, brann, helse) og Forsvaret, samt journalister og lærere som underviser i samfunnsfag vil være relevante deltakere.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Tid og sted

Kurset begynner med frammøte kl. 11:00 første dag, og det avsluttes siste dag kl. 14:00.

Administrative opplysninger

Kursavgiften er kr. 3.600,- eks. mva. som er inkl. kost, losji og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap på telefon 66 98 96 00.