Samfunnsberedskap


Hvordan blir sikkerhet og beredskap ivaretatt på lokalt, regionalt og sentralt nivå i samfunnet? Hvor ligger ansvaret, hva er status og hvilke utfordringer står vi overfor?

Kursnr.:
1834
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Om kurset

Dette kurset gir grunnleggende kunnskaper om samfunnsberedskap; hvilke utfordringer det norske samfunnet står overfor, ansvarsforhold og samvirke mellom de ulike aktørene, hvordan arbeidet er organisert og om forebyggende tiltak og krisehåndtering. Kurset gjennomføres som et frittstående kurs og det utstedes et kursbevis ved gjennomført kurs.

Hvem bør delta

Målgruppen er personer som arbeider med, eller som ønsker innsikt i samfunnssikkerhet og beredskap fra lokalt til nasjonalt nivå. Deltakere vil være relevante personer fra departementer, direktorater, fylkesmenn, fylker, kommuner, privat virksomhet og frivillige organisasjoner. Også personell fra Sivilforsvaret, nødetatene (politi, brann, helse) og Forsvaret, samt journalister og lærere som underviser i samfunnsfag vil være relevante deltakere.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Tid og sted

Kurset starter med lunsj kl. 1200 første dag og avsluttes med lunsj kl. 1200 siste dag. Kurset avholdes ved NUSBs kurssenter i Heggedal, Asker.

Administrative opplysninger

Kursavgiften er kr. 3.600,- eks. mva. som er inkl. kost, losji og kursmateriell. Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap i telefon 66 98 96 00 eller til kursleder Jan-Erik Gullheim i telefon 66 98 96 04 eller e-post: jan-erik.gullheim@dsb.no.