Kriseledelse og bruk av proaktiv stabsmetodikk


Gjennom kriseteori og mye praktisk trening vil deltagerne bygge kompetanse, trygghet og mestring som kriseledere.

Kursnr.:
1859
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Om kurset:

Kurset gir deltagerne en innføring i Potensialebasert kriseledelse. Deltagerne vil få økt kjennskap til planverk, kriseteori og krisehåndtering. De vil få økt forståelse for praktisk organisering av kriseteam, kunnskap om mulige tiltak som kan iverksettes, økt kjennskap til samhandling mellom de ulike kriseaktørene og praktisk trening i bruk av proaktiv stabsmetodikk.

Hvordan kommunen eller organisasjonens beredskapsorganisasjon ledes og håndterer en krise, vil være avgjørende for konsekvensene. Et felles situasjonsbilde og en proaktiv plan bidrar til å redusere konsekvenser om krisen treffer oss. Hvordan bør vi organisere oss, hva ligger i roller og funksjoner, hvordan jobbe metodisk for en proaktiv og strukturert håndtering. Og hvordan lage en plan for håndtering som sikre best mulig kontroll både operativt og strategisk.

Hvem bør delta:

Et kurs for alle som innehar eller er tiltenkt en rolle i kriseledelse i offentlig eller privat sektor, og som ønsker å lære en systematisk og metodisk håndtering av krisen.

For kommunalt ansatte anbefales NUSBs kurs i Kommunal Krisehåndtering.

Innhold:

  • Planverk og praktisk tilrettelegging
  • Organisering i en krise
  • Grunnleggende opplæring i proaktiv stabsmetodikk med praktisk øving (tabletops)
  • Samspill i team under press
  • Menneskelige mekanismer under stress og i krisesituasjoner
  • Samvirke og samhandling med andre kriseaktører
  • Krisekommunikasjon internt og eksternt
  • Praktisk trening og ulike øvelser

Instruktører:

Marianne Melfald, beredskapsleder, kriserådgiver og leder i Melfald Krisekommunikasjon
Guri Bollingmo, Dr. Psychol. Cand Psykolog ved Volvat Medisinske senter

Administrative opplysninger:

Kurset begynner med frammøte til middag 16:00 første dag, og avsluttes med lunsj kl. 12:00 siste dag. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og drøftelser. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften på kr 5.400,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlig Mathias Johnsen (mathias.johnsen@dsb.no)