Grunnkurs for psykososiale kriseteam


Hva og hvordan kan du som medlem av kommunalt psykososialt kriseteam best hjelpe mennesker i krise? Hva må du ha planlagt for, og øvd på i forkant? Hva forventer rammede av oss som kommunalt kriseteam?

Kursnr.:
1850
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Kurset skal gi deltakerne et felles grunnlag for forståelse for utfordringene knyttet til ivaretakelse av mennesker ved større ulykker og kriser gjennom arbeid i et kommunalt psykososialt kriseteam.

Målsetting

Ved kursets slutt skal deltagere sitte igjen med:

 • Økt kjennskap til planverk, kriseteori og krisehåndtering,
 • Økt forståelse for praktisk organisering av kriseteam (deltagere og i praksis),
 • Kunnskap om nødvendige og mulige tiltak som kan iverksettes for å styrke eget kriseteam,
 • Økt kjennskap til behov for samhandling og samarbeid mellom individuell kompetanse i kriseteamet, og organisatoriske ledd i virksomheten som en helhet,

Hvem bør delta

Den primære målgruppen for dette kurset er medlemmer av kommunale psykososiale kriseteam, uavhengig av rolle. For øvrig vil kurset også være nyttig for andre med kommunalt beredskapsansvar, eller deltagere med ansvar innen psykososial støtte for øvrig.

Forkunnskaper

Det er ønskelig at deltagere har grunnleggende kjennskap til sin kommunes organisering av psykososiale kriseteam, samt relevant psykososial fagkunnskap.

Innhold

 • Planverk og praktisk tilrettelegging av psykososiale kriseteam
 • Praktisk øving
 • Organisering i en krise
 • Samspill i team under press
 • Samvirke og samhandling med andre kriseaktører, særlig internt i kommunen og krisehåndteringsvirksomheten
 • Krisekommunikasjon internt og eksternt

Kursinstruktører

 • Cand. Psychol. Dr. Psychol, Guri C. Bollingmo
 • Spesialist innen krisekommunikasjon og beredskap, Marianne Melfald

Administrative opplysninger

Kursavgiften er på kr 5.500,- eks. mva. inkl. kost, losji og kursmateriell. Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00.