DSB-CIM Administrator


Du lærer å være administrator for krisestøtteverktøyet DSB-CIM i en kommune eller annen selvstendig enhet.

Kursnr.:
1865
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
documentation
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Målgruppe

Den primære målgruppen for kurset er DSB-CIM administratorer eller superbrukere i kommuner, fylkeskommuner eller ved fylkesmannsembetene. I tillegg kan administratorer eller superbrukere i annen offentlig virksomhet som bruker CIM, delta når det er ledige plasser.

Mål for kurset

CIM administratorkurs skal gi deltakerne kompetanse i å kunne utøve funksjonen som DSB-CIM administrator i en kommune eller en annen selvstendig enhet som benytter en lignende CIM konfigurasjon. Det gir også grunnlag for å drive lokal opplæring i bruk av DSB-CIM og yte brukerstøtte (superbruker).

Deltakerne får opplæring i gjeldende konfigurasjon av og rettigheter i DSB-CIM, ferdigheter i all grunnleggende funksjonalitet og administrasjon, samt innsikt i potensialet for horisontalt og vertikalt samvirke.

Forkunnskaper

Deltakerne ha brukererfaring fra CIM modulen for krisehåndtering, og bør ha gjennomført "DSB-CIM grunnkurs" ved NUSB. Kursopplegget forutsetter at deltagerne som et minimum behersker alle CIM-modulene som omhandles i "forstudieheftet til DSB-CIM" som tilsendes før alle CIM kurs ved NUSB. (Det gis ingen oppfrisking av grunnleggende ferdigheter i dette kurset).

Faglig kursinnhold

  • CIM oppbygging, konfigurasjon, hensikt, muligheter og begrensninger
  • praktisk opplæring i all funksjonalitet innen gjeldende konfigurasjon
  • tilrettelegging og administrasjon av brukere, kontakter og ressurser
  • strukturering av planverk og filadministrasjon innen systemet
  • utvidelsesmuligheter og tilgjengelig tilleggsfunksjonalitet
  • varsling, innkalling, mobilisering og rapportering
  • trening og øving.

Generelt

Kurset begynner med fremmøte til lunsj første dag kl 1200 og avsluttes med lunsj siste dag kl 1200. Det må påregnes noe arbeid i grupper begge kvelder under kurset.

Kurset gjennomføres som et frittstående kurs.