Sikkerhet ved store arrangementer


Dette kurset gir deg en god forståelse for sikkerhetsarbeidet som gjøres i forbindelse med store arrangementer. I løpet av kurset vil sikkerhetsplanleggingen for arrangementer gjennomgås fra A til Å, med flere ulike tilnærminger og perspektiver på prosessen. Kurset tar utgangspunkt i DSBs veileder for sikkerhet ved store arrangementer (2013).

Kursnr.:
17/69
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

NB! Kurset er nå fulltegnet, men det vil være mulig å melde seg på fremdeles. Man vil da bli satt på venteliste og kontaktet dersom det blir ledige plasser.

Om kurset

I Norge arrangeres det festivaler og arrangement i stor skala for alt og ingenting. Vi ligger i verdenstoppen når det kommer til frivillig engasjement, og fellesnevneren er at man ofte plasserer arrangementene på spektakulære steder. Vi har internasjonale båtrace i sørlandsbyer, rockefestivaler på fjelltopper og dansetilstelninger på lektere; alt til stor begeistring og berikelse for publikum og utøvere. Men glede og begeistring blir fort borte når noe går galt. For å sikre tryggheten best mulig, er det derfor viktig at arrangementet planlegges godt. På dette kurset samler vi alle aktører som på en eller annen måte jobber med store arrangementer. Her møtes blant annet arrangører, politi, brannmenn, kommuneansatte, vektere og sikkerhetsansvarlige til en ukes fordypning i sikkerhet ved store arrangementer. Denne sammensetningen av deltakerne gir kurset en unik bredde, og bidrar til at også personer med mye erfaring innenfor arrangementssikkerhet vil ha godt læringsutbytte.

Målgruppe

Kurset er nyttig for alle som deltar i planlegging, gjennomføring eller godkjenning av arrangementer i funksjon som offentlig myndighet eller privat tjenestetilbyder. Eksempler kan være arrangører, politi, brannvesen, kommunenes arrangementsansvarlige, vaktselskaper og leverandører av andre varer og tjenester. Er du usikker på om kurset passer for deg, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Mål for kurset

Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende forståelse for planlegging og gjennomføring av store arrangement på en sikker måte. Kurset baserer seg på DSBs Veileder for sikkerhet ved store arrangementer, og de gjennomgående temaene er:

 • Sikkerhet, helse og trygghet ved store arrangementer gjennom god planlegging, forebygging, beredskap og krisehåndtering
 • Felles sikkerhetsbegrep, tydelig kommunikasjon og konstruktivt samarbeid mellom involverte aktører i et arrangement
 • Enhetlig behandling og forutsigbar myndighetsutøvelse

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset, men det kan være en fordel om du har noe kjennskap til planlegging og gjennomføring av større arrangementer.

Faglig kursinnhold

 • Store arrangementers livssyklus
 • Utforming av arrangementsområdet, herunder infrastruktur, scene, overnatting og tilleggs-aktiviteter
 • Planlegging, herunder risikovurdering og sikkerhetsplanlegging
 • Regelverk og arrangørens plikter
 • Organisering av sikkerhetsfunksjonen
 • Sikkerhetsarbeidet under pågående arrangement
 • Beredskap for alvorlige hendelser
 • Håndtering av publikum og artister
 • Planlegging og gjennomføring av øvelser

Generelt

Kurset begynner med frammøte til lunsj første dag kl. 12:00, og det avsluttes med lunsj siste dag kl. 12:00. Det må påregnes noe arbeid på ettermiddag/kveld mandag, tirsdag og torsdag. Vi oppfordrer derfor alle til å benytte seg av muligheten til å overnatte, som er inkludert i kursavgiften.

Kursavgiften på kr 5 800,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til kursleder Johan Stenshorne per e-post (johan.stenshorne@dsb.no) eller telefon (66 98 96 03).