Samfunnsberedskap


Hvordan blir sikkerhet og beredskap ivaretatt på lokalt, regionalt og sentralt nivå i samfunnet? Hvor ligger ansvaret, hva er status og hvilke utfordringer står vi overfor?

Kursnr.:
17/74
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Om kurset

Dette kurset gir grunnleggende kunnskaper om samfunnsberedskap; hvilke utfordringer det norske samfunnet står overfor, ansvarsforhold og samvirke mellom de ulike aktørene, hvordan arbeidet er organisert og om forebyggende tiltak og krisehåndtering. Kurset gjennomføres som et frittstående kurs og det utstedes et kursbevis ved gjennomført kurs.

Hvem bør delta

Målgruppen er personer som arbeider med, eller som ønsker innsikt i samfunnssikkerhet og beredskap fra lokalt til nasjonalt nivå. Deltakere vil være relevante personer fra departementer, direktorater, fylkesmenn, fylker, kommuner, privat virksomhet og frivillige organisasjoner. Også personell fra Sivilforsvaret, nødetatene (politi, brann, helse) og Forsvaret, samt journalister og lærere som underviser i samfunnsfag vil være relevante deltakere.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Innhold

 • Introduksjon til samfunnssikkerhet og beredskap
 • Ansvarsforhold, organisering og krisehåndtering på sentralt, regionalt og lokalt nivå
 • Kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner
 • Sikkerhetspolitiske utfordringer og kriser
 • Atomtrussel og beredskap
 • Sårbarhet og beredskap i kraftforsyningen
 • Sårbarhet og beredskap i IKT-sektoren
 • Sårbarhet og beredskap i knyttet til matsikkerhet
 • Sårbarhet og beredskap i knyttet til vannforsyning
 • Helseberedskap
 • Redningstjenesten, Sivilforsvaret og de frivillige organisasjoners rolle i beredskap og krisehåndtering
 • Sivil-militært samarbeid
 • Samvirke mellom utrykningsetater (blålystetatene)
 • Sårbarhet for og tilpasning til klimaendringer: naturfare, flom og skred
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse

Tid og sted

Kurset gjennomføres fra onsdag 29. november 2017 kl. 1200 – fredag 01. desember kl. 1200. Kurset holdet ved NUSB’s kurssenter i Heggedal, Asker.

Administrative opplysninger

Kursavgiften er kr. 3.600,- eks. mva. som er inkl. kost, losji og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap på telefon 66 98 96 00 eller til kursleder Jan-Erik Gullheim i telefon 66 98 96 04 eller e-post: jan-erik.gullheim@dsb.no.