ROS og beredskapsplanlegging for skoler og barnehager


Hensikten med dette kurset er å gi deltakerne grunnleggende kompetanse i risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplanlegging som kan benyttes for skole og barnehage-sektoren. Kurset vil gi en innføring i ROS-metodikk og hvordan lage ROS-analyser, samt hvordan bruke ROS-analysene som grunnlag for å utarbeide en god beredskapsplan.

Kursnr.:
17/73
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9

Kurset er desserre fulltegnet

 

Innhold:

  • Nasjonale føringer for beredskap i skoler og barnehager
  • Ny nasjonal prosedyre for Pågående livstruende vold (PLIVO)
  • Skoleskyting – et nytt scenario i Nasjonalt Risikobilde
  • Risikovurderinger og sikkerhet ved barns lek vs. motorisk utvikling
  • Innføring i ROS-metodikk og utvikling av risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Hvordan varsle ved hendelser og trusler
  • Hvordan kommunisere til barn under og etter en krise: erfaringer fra kriseteam
  • Hvordan håndtere sosiale medier som trussel- og mobbekanal
  • Hvordan utarbeide beredskapsplaner
  • Hvordan øve beredskapen: noen tips på veien videre

Undervisningsmetode:

Kurset gjennomføres som et frittstående kurs. Dette kurset vil ha variert undervisningsform med bruk av foredrag, gruppearbeid og diskusjonsoppgaver. Vi gjør deltakerne oppmerksomme på at det kan legges opp til gruppearbeid på ettermiddags- kveldstid, som en obligatorisk del av kursets innhold. 

Hvem bør delta:

Den primære målgruppen er administrativt personell i skoler og barnehager. Andre med ansvar for HMS og beredskap innenfor skole- og barnehagesektoren vil også kunne ha utbytte av kurset.

Forkunnskaper:

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper.

Administrative opplysninger:

Kurset begynner med frammøte til lunsj mandag 27. november 2017 kl. 12.00, og avsluttes med lunsj onsdag 29. november kl. 12.00. Kursavgiften er kr 3.600,- eks. mva. Kursavgiften inkluderer alle måltider, overnatting, og kursmateriell. Det utstedes kursbevis ved gjennomført kurs.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00. Øvrige spørsmål kan rettes til kursleder Cecilie Fleming (cecilie.fleming@dsb.no).