Risiko- og krisekommunikasjon


Hensikten med dette kurset er å gi deltakerne grunnleggende kompetanse i risiko- og krisekommunikasjon og i hvordan forbedre egen virksomhets kommunikasjonsplaner for hendelser og kriser. Ved hjelp av ferske eksempler og erfaringsutveksling lærer deltakerne viktigheten av å være godt forberedt for krevende kommunikasjon før, under og etter en krise.

Kursnr.:
17/13
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Innhold:

  • Kommunikasjonsberedskap og hvordan utarbeide en krisekommunikasjonsplan
  • Hvordan kommunisere risiko til befolkningen
  • Hvordan kommunisere til egne ansatte i vanskelige og sensitive saker
  • Målgrupper og kanalvalg
  • Praktiske eksempler fra ulike offentlige og private virksomheter
  • En teoretisk innføring i mediehåndtering

 Hvem bør delta

Den primære målgruppen er medarbeidere og ledere med kommunikasjons- og beredskapsansvar i kommuner. Andre med ansvar for kommunikasjon og informasjon under kritiske situasjoner vil også kunne ha utbytte av kurset.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper. Det er en fordel med erfaring fra - eller en rolle innenfor - kommunikasjonsarbeid, beredskapsarbeid og lignende fra kommunale, statlige eller private virksomheter. Deltakerne bes ta med seg lokale beredskaps- og krisekommunikasjonsplaner for diskusjon og arbeid med planverket i løpet av kurset.

Undervisningsmetode:

Kurset gjennomføres som et frittstående kurs. Dette kurset vil ha variert undervisningsform med bruk av foredrag, gruppearbeid og diskusjonsoppgaver. Vi gjør deltakerne oppmerksomme på at det kan legges opp til gruppearbeid på ettermiddags- kveldstid, som en obligatorisk del av kursets innhold. 

Administrative opplysninger

Kurset starter tirsdag den 21. februar kl. 09:30 og avsluttes onsdag den 22. februar kl. 16:15. Kursavgiften er kr 3.600,- eks. mva. Kursavgiften inkluderer alle måltider, overnatting, og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, nusb(at)dsb.no, telefon 66 98 96 00. Øvrige spørsmål kan rettes til kursleder Cecilie Fleming (cecilie.fleming@dsb.no).