Øvelsesplanlegging for Industrivernet


Et intensivt tredagerskurs hvor du planlegger og gjennomfører en praktisk beredskapsøvelse rettet mot industrivernepliktige virksomheter.

Kursnr.:
17/24
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Forskrift om industrivern fastsetter krav om gjennomføring av øvelser i berørte virksomheter. Under dette kurset som er et samarbeid mellom NUSB og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, lærer du hvordan du planlegger, forbereder og gjennomfører slike øvelser på best mulig måte. I tillegg vil du få en innføring i hvordan du evaluerer en øvelse og følger opp forbedringer i din virksomhet.

Målgruppe

Den primære målgruppen for dette kurset er industrivernledere og andre med oppgave å planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser for industrivernet i bedrifter. Ledergruppen i en virksomhet, samt nødetater og andre aktører som jobber opp mot industrivernet i en krisesituasjon vil også ha nytte av kurset.

Mål for kurset

Kurset ønsker å fremme kompetanse innen beredskapsrelatert øvelsesplanlegging- og gjennomføring blant industrivirksomheter berørt av forskrift om industrivern. Etter fullført kurs skal deltagerne ha bedre forutsetning for å planlegge, forberede, gjennomføre og evaluere øvelser i sin virksomhet i henhold til relevante standarder og forskriftens krav. Kurset skal også bidra til at virksomhetene har nødvendig kunnskap til å heve kompetansen til sitt innsatspersonell i overenstemmelse med forskriftenes §§10 og 17.

Etter fullført kurs skal deltagere kunne:

 • organisere en beredskapsøvelse
 • produsere relevante øvelsesdokumenter, herunder øvelsesdirektiv, manus, dreiebok og spillmeldinger
 • lede en beredskapsøvelse som leder og deltager i en spillstab
 • evaluere en øvelse på en hensiktsmessig og produktiv måte
 • være en pådriver for virksomhetens beredskapsarbeid

Forkunnskaper

Deltagerne må ha grunnleggende kunnskap om standen til industrivernet i sin bedrift, men inngående eller lang erfaring er ikke et krav. Videre anbefales det at deltagerne har gjort seg kjent med sin virksomhets beredskapsplanverk, samt rapporter fra tidligere øvelser. Det anbefales også at deltagere gjør seg kjent med DSBs Veileder i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser.

 Faglig kursinnhold

 • Dokumenter og informasjon som grunnlag for øvelser
 • Planleggings-, gjennomførings- og evalueringsfasen av øvelser
 • Øvingsledelsens rolle, organisering og oppgaver
 • Praktisk gjennomføring av en planleggingsfase, herunder utforming av øvingsdirektiv, beskrivelse av hensikt, målsetting, øvingsmomenter og valg av scenario
 • Praktisk gjennomføring av en planlagt øvelse som henholdsvis spillstab og redningsstab
 • Evaluering av øvelser, herunder hvordan oppnå læring i organisasjonen og implementering av endringer
 • Hvordan omsette det du har lært til praksis i egen organisasjon for å bidra til en bedret evne til krisehåndtering

Generelt

Kurset begynner kl. 1000 første dag, og avsluttes kl. 1500 siste dag. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og beredskapsøvelser, og arbeid på kveldstid er derfor å regne som en sentral del av kurset.

Kursavgiften på kr 3.900,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlig Mathias Johnsen (mathias.johnsen(at)dsb.no), eller til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon ved seniorrådgiver Per Martin Ødegård (telefon 90 18 97 83 eller epost (per.odegaard(at)nso.no)