Kommunal krisehåndtering


Et kurs som bidrar til kommunens forståelse og operasjonalisering av Forskrift om kommunal beredskapsplikt og innholdet som er knyttet til krisehåndtering. I kurset fokuseres det på kunnskaper om- og anvendelse av kommunens beredskapsplaner som innvirker på utvikling og utnyttelse av systemet for krisehåndtering.

Kursnr.:
17/61
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Om kurset

Forskrift om kommunal beredskapsplikt gir mange pålegg og anbefalinger for kommunenes organisering og arbeid med den overordnede beredskapsplanen.

Kurset gir innføring i beredskapsplanlegging og krisehåndtering for en kommunal kriseledelse/krisestab. Deltakerne gis innsikt og trening i utnyttelsen av de elementene som omhandles i forskriftens § 4, beredskapsplaner.

Kurset er praktisk rettet med bruk av gruppeoppgaver og øvelser.
Deltakerne må påregne noe arbeid i grupper på kveldstid.

Forskrift om kommunal beredskapslikt ligger også til grunn for NUSB-kursene:

”Kommunal beredskapsplikt”, ”Kommunal beredskapsplanlegging”, ”Øvingsplanlegging”, ”Kommunikasjonsberedskap”, ”ROS kommunal beredskapsplikt” og ”CIM ROS”.

Hvem bør delta

Målgruppen er personer som har en rolle i kommunal kriseledelse/krisestab, herunder også kommunale virksomheter (barnehage, skole, alders- og sykehjem, foretak o.a.). og som arbeider med utvikling og/eller anvendelse av kommunens beredskapsplaner.

Også andre som har tilsvarende roller i offentlig og privat virksomhet, på lokalt, regionalt og sentralt nivå som ønsker opplæring i krisehåndtering, kan delta.

Forkunnskap

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Innhold

  • Lov, forskrift og veileder for kommunal beredskapsplikt - innhold og forståelse
  • Fra ROS til beredskapsplaner og krisehåndtering
  • Aktører i håndtering av hendelser
  • Plan for krisestab/-ledelse (ansvar, roller og oppgaver)
  • System for krisehåndtering - organisering og arbeidsrutiner i kriserommet
  • Varslingsrutiner og tiltakskort
  • Krisestøtteverktøyet DSB-CIM (intro)
  • Stresshåndtering – enkeltpersoner og grupper
  • Praktisk gjennomføring av øvelse for krisestab og -ledelse.


Administrative opplysninger

Kursavgiften er på kr 3.600,- eks. mva. inkl. kost, losji og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00, eller til kurslederne jan-erik.gullheim@dsb.no og erik.bjerkaas@dsb.no