DSB-CIM grunnkurs


På dette kurset vil du lære å bruke det elektroniske krisestøtteverktøyet DSB-CIM i en krisestab eller –ledelse. De sentrale modulene i verktøyet vil gjennomgås grundig.

Kursnr.:
17/40
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Hensikten med DSB-CIM grunnkurs er å tilby en god innføring i krisestøtte- og beredskapsverktøyet CIM, som alle kommuner og fylkesmannsembeter har tilgang til å bruke. Derfor er kurset tilpasset lokalt og regionalt nivå.

Deltagerne vil etter endt kurs få en god forståelse av hvordan DSB-CIM fungerer, og de vil ha et godt grunnlag til å bekle de fleste roller i en krisestab eller –ledelse som bruker CIM aktivt. Kurset er også tenkt å danne en plattform for videre læring og er sterkt anbefalt før man tar kurset DSB-CIM administrator.

Undervisningen foregår i en gruppe på mellom 8-22 personer og PC vil benyttes under hele kurset. Deltagerne må selv ta med en bærbar PC til kurset.

Kurset starter med lunch kl. 12.00 første kursdag og avsluttes til lunch kl. 12.00 siste kursdag.

Målgruppe

Den primære målgruppe er krisestabsmedlemmer og/eller kriseledelse som kan ha nytte av DSB-CIM i kommuner og ved fylkesmannsembeter.

Alle andre brukere av CIM (både offentlige og private aktører) er også velkommen til å delta på kurs. Vær imidlertid oppmerksom på at vi bruker DSB-CIM og de tilhørende grunnmodulene, samt at scenarioene som brukes er tilpasset kommunen – både som geografisk og organisatorisk enhet.

Forkunnskaper

Det settes ingen formelle krav til forkunnskaper for å delta på kurset, men det kreves at kursdeltagerne gjennomgår et tilsendt kurshefte i forkant av kurs.

Innhold

 Kurset er bygget opp på følgende måte:

  • Introduksjon til krisehåndtering og CIMs funksjon i krisehåndteringen, deriblant oppbygging, konfigurasjon, populasjon og samvirke.
  • Gjennomgang av de viktigste modulene i DSB-CIM, med praktiske øvelser underveis.
  • To øvelsesscenarioer med spillmeldinger, hvor hensikten er å sette CIM inn i en krisehåndteringskontekst.

Praktisk informasjon

Kursavgiften er på kr 3 600,- eks. mva. og inkluderer kost, losji og teknisk hjelp med CIM i en periode etter kurset.

 Forespørsler om kurset kan rettes til kursleder Johan Stenshorne (johan.stenshorne(at)dsb.no) eller nusb@dsb.no.