DSB-CIM administratorkurs


På dette kurset vil du lære å administrere og tilpasse krisestøtteverktøyet CIM i en kommune eller annen selvstendig enhet.

Kursnr.:
17/67
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
NUSB, Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Om kurset

Hensikten med kurset DSB-CIM administrator er å gi deltakerne et godt grunnlag til å bli lokale administratorer. I løpet av kurset vil de fleste tilpasningsmulighetene i CIM bli gjennomgått, herunder produksjon av brukere, maler og informasjonstavler, samt justering på rolle- og menyoppsett. Deltagerne også får en adskillig dypere forståelse av mulighetene som ligger i verktøyet CIM, noe som igjen kan forbedre eget brukernivå. I tillegg vil administratorkurset gi svært gode forutsetninger for å drive intern opplæring.

Undervisningen foregår i en gruppe på mellom 8-18 personer og PC vil benyttes under hele kurset. Deltagerne må selv ta med en bærbar PC til kurset.

Kurset starter med lunch kl. 12.00 første kursdag og avsluttes til lunch kl. 12.00 siste kursdag.

Målgruppe

Den primære målgruppe er lokale administratorer (eller kommende administratorer) i kommuner og fylkesmannsembeter, men kurset vil også være relevant for administratorer hos andre aktører (både offentlige og private) og for CIM-brukere som ønsker seg en mer dyptgående forståelse av verktøyet.

Forkunnskaper

For å delta på kurset DSB-CIM administrator, er det et krav at du har god brukererfaring med CIM og en stor fordel om du har gjennomført DSB-CIM grunnkurs ved NUSB.

Innhold

Kurset er bygget opp på følgende måte:

  • Introduksjon til administratorrollen.
  • Ressurser, kontakter og brukerhåndtering.
  • Systeminnstillinger, meny- og rolleadministrasjon
  • Strukturering av planverk og filarkiv.
  • Tilpassing av hendelser, logg, meldinger, rapporter og media-modulene.
  • Produksjon og vedlikehold av tiltakskort/sjekklister.
  • Produksjon og tilpasning av informasjonstavler.

Under kurset vil det også bli lagt til rette for arbeid med "egen" CIM-installasjon.

Praktisk informasjon

Kursavgiften er på kr 3 600,- eks. mva. og inkluderer kost, losji og teknisk hjelp med CIM i en periode etter kurset.

Forespørsler om kurset kan rettes til kursleder Johan Stenshorne (johan.stenshorne@dsb.no) eller nusb@dsb.no.