Samfunnsberedskap


Hvordan blir sikkerhet og beredskap ivaretatt på lokalt, regionalt og sentralt nivå i samfunnet? Hvor ligger ansvaret, hva er status og hvilke utfordringer står vi overfor?

Kursnr.:
16/73
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Målgruppe

Målgruppen er personer som arbeider med, eller som ønsker innsikt i samfunnssikkerhet og beredskap fra lokalt til nasjonalt nivå. Deltakere vil være relevante personer fra departementer, direktorater, fylkesmenn, fylker, kommuner, privat virksomhet og frivillige organisasjoner. Også personell fra Sivilforsvaret, nødetatene (politi, brann, helse) og Forsvaret, samt journalister og lærere som underviser i samfunnsfag vil være relevante deltakere.

Mål for kurset

Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper om samfunnsberedskap; hvilke utfordringer det norske samfunn står overfor, ansvarsforhold og samvirke mellom de ulike aktørene, hvordan arbeidet er organisert og om forebyggende tiltak og krisehåndtering.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Faglig kursinnhold

Gjesteforelesere og kursinnhold oppdateres her fortløpende.

Generelt

Kursavgiften er på kr 3 600,- inkl. kost, losji og kursmateriell.
Forespørsler om kurset kan rettes til kursledere Jan-Erik Gullheim på telefon 66 98 96 04 eller epost jan-erik.gullheim@dsb.no, eller Mathias Johnsen på telefon 66 98 96 06, eller e-post: mathias.johnsen@dsb.no