ROS - generell samfunnssikkerhet


I samfunnet er det stadig mer fokus på sikkerhet og beredskap, og dette gjør det viktig å ha kjennskap til risiko og sårbarhet i egen virksomhet. På dette kurset vil du i løpet av tre innholdsrike dager lære hvordan du skal gjennomføre de tre fasene av en ROS-analyse: planlegging/organisering, gjennomføring og oppfølging. Kurset er basert på 'Norsk Standard 5814:2008 Krav til risikovurderinger'.

Kursnr.:
16/40
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Heggedal
Adresse:
NUSB Heggedal
Meld deg på kurset

Målgruppe

Den primære målgruppen er alle personer med ansvar eller interesse for sikkerhet og beredskapsarbeid i sin virksomhet. Både offentlige og private aktører vil kunne dra nytte av opplæring i ROS-metodikk. Vi anbefaler derfor alle interesserte parter å melde seg på, uavhengig av fagfelt eller sektor.

Mål for kurset

Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

 • anvende metoden for risiko- og sårbarhetsanalyse i praksis knyttet til 'Norsk Standard 5814:2008 Krav til risikovurderinger',
 • gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i din virksomhet og hvordan disse kan påvirke virksomhetens verdier,
 • planlegge, gjennomføre og evaluere ROS-arbeidet knyttet til din virksomhet,
 • utarbeide og anbefale konkrete forslag til risikoreduserende tiltak på bakgrunn av ROS-analysen,
 • etablere rutiner for å sikre at tiltakene følges opp og evalueres,
 • være pådriver og ressursperson i arbeidet med sikkerhet og beredskap generelt, og ROS spesielt.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Faglig kursinnhold

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. I tillegg til praktisk gjennomføring av en ROS-analyse vil kurset blant annet ta for seg:

 • sentrale begreper innenfor risiko- og sårbarhetsanalyser,
 • hvordan gjennomføre en ROS-analyse i praksis,
 • introduksjon til risiko,- sårbarhets,- og konsekvensvurderinger,
 • sikringsrisikoanalyse og tilsiktede hendelser,
 • hvordan fremstille risiko- og sårbarhetsbildet,
 • planlegging, organisering og forarbeid til ROS-prosjektet,
 • oppfølging av ROS-arbeidet.

Praktisk informasjon

Kurset begynner med frammøte til lunsj mandag 15. august kl. 12:00, og avsluttes med lunsj onsdag 17. august kl. 12:00. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften på kr 3.600,- inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Cecilie Fleming på epost: cecilie.fleming@dsb.no og Mathias Johnsen på epost: mathias.johnsen@dsb.no.