Kommunalt Beredskapsforum


Kommunalt beredskapsforum er en læringsarena for samfunnssikkerhet og beredskap i kommuner. Beredskapsforumet vil fokusere på hvilke utfordringer kommunene står overfor i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Kursnr.:
1680
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9, 1389 Heggedal
Meld deg på kurset

Målgruppe

Forumet er primært tilrettelagt for noe erfarne beredskapsrådgivere i kommunene og tilsatte hos fylkesmennene som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap.

Mål for kurset

Forumet skal bidra til å dekke kommunenes kompetansebehov gjennom erfaringsutveksling, foredrag og gruppearbeid. Forumet skal også bidra til å oppfylle DSBs samfunnsoppdrag som pådriver og veileder for samfunnssikkerhet og beredskap på kommunalt og regionalt nivå.

Forkunnskaper

Det kreves ingen formelle forkunnskaper av deltakerne før kurset gjennomføres.

Faglig kursinnhold

Programmet er sammensatt etter innspill fra et utvalg kommuner og DSB.

  • Helhetlig ROS; faser og utfordringer
  • Beredskapsplan; utarbeidelse og innhold
  • Beredskapsarbeid integrert i kommunens øvrige enheter
  • EPS; planverk, etablering og drift
  • Øvelser; planlegging, gjennomføring og evaluering
  • CIM beste praksis for implementering som et nyttig verktøy

Basis for det faglige innholdet er DSBs Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Også andre av DSBs publikasjoner kan komme til anvendelse. I løpet av de tre dagene går vi i dybden på hvert av disse fagområdene, med innledende forelesning, gruppearbeid, drøfting og konklusjoner i plenum.

Generelt

Forumet arrangeres i tiden mandag 28. – onsdag 30. november, og kursavgiften er kr. 3 600 inkl. forpleining, overnatting og kursmateriell.

Informasjon om kurset får du ved henvendelse til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00 eller til kursleder Jan-Erik Gullheim jan-erik.gullheim@dsb.no