Kommunal krisehåndtering


Kurset bidrar til kommunens forståelse og operasjonalisering av Forskrift om kommunal beredskapsplikt og innholdet som er knyttet til krisehåndtering.

Kursnr.:
16/47
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
analysis
Kurssted:
Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Målgruppe

Målgruppen er personer som har en rolle i kommunal kriseledelse/krisestab, herunder også kommunale virksomheter (barnehage, skole, alders- og sykehjem, foretak o.a.). og som arbeider med utvikling og/eller anvendelse av kommunens beredskapsplaner.

Også andre som har tilsvarende roller i offentlig og privat virksomhet, på lokalt, regionalt og sentralt nivå som ønsker opplæring i krisehåndtering, kan delta.

Mål for kurset

Deltagerne skal ved kursets slutt være i stand til å kunne håndtere en krise når den oppstår, og vil kjenne til roller og oppgaver for en kriseledelse og hvordan en krise kan håndteres.
Deltagere skal også ved endt kurs ha fått en grunnleggende kunnskap i kommunal beredskapsplikt og i bruk av krisestøtteverktøy.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset. 

Faglig kursinnhold

Det nærmere innhold angis slik:

  • Lov, forskrift og veileder for kommunal beredskapsplikt - innhold og forståelse
  • Fra ROS til beredskapsplaner og krisehåndtering
  • Aktører i håndtering av hendelser
  • Plan for krisestab/-ledelse – (ansvar, roller og oppgaver)
  • System for krisehåndtering - organisering og arbeidsrutiner i kriserommet
  • Varslingsrutiner og tiltakskort 
  • Stresshåndtering – enkeltpersoner og grupper
  • Krisestøtteverktøyet DSB-CIM (intro)
  • Praktisk gjennomføring av øvelse for krisestab og –ledelse

Generelt

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00 eller til kursleder Erik Bjerkaas erik.bjerkaas@dsb.no