Intensivkurs i kommunal beredskap


Dette kurset er spesielt tilrettelagt for å gi en helhetlig innføring og opplæring i kommunal beredskap og krisehåndtering.

Kursnr.:
16/60
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

 I løpet av seks innholdsrike dager vil du tilegne deg kunnskaper om kommunal beredskapsplikt, lære hvordan du skal utføre risiko- og sårbarhetsanalyser, planlegge og gjennomføre beredskapsøvelser og få en innføring i risiko- og krisekommunikasjon. 

Målgruppe

Den primære målgruppen er kommunale beredskapsrådgivere. Kurset er også relevant for ansatte hos Fylkesmannen, i Sivilforsvaret og andre som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap.

Mål for kurset

Etter fullført kurs skal deltakerne kunne:

  • forskrift om kommunal beredskapsplikt og tilhørende veiledning,
  • utarbeide kommunale beredskapsplaner,
  • gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen (§2 i Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt),
  • forstå grunnleggende prinsipper for å kommunisere risiko og ved kriser og uønskede hendelser,
  • planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere en spilløvelse, produsere relevante øvelsesdokumenter, herunder øvelsesdirektiv, manus, dreiebok og spillmeldinger,
  • kjenne til mulighetene med DSB-CIM som et verktøy i krisehåndteringen,
  • være pådriver og ressursperson i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Faglig kursinnhold

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og en spilløvelse.

Generelt

Kurset begynner med frammøte til lunsj mandag den 17. oktober 2016 kl. 1200, og avsluttes med lunsj lørdag den 22. oktober kl. 1200. Det må påregnes noe arbeid etter middag enkelte kursdager.

Kursavgiften på kr 7 500,- inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Ved gjennomført kurs vil deltakerne motta kursbevis.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Jan-Erik Gullheim (jan-erik.gullheim@dsb.no) og Erik Bjerkaas (erik.bjerkaas@dsb.no).