Helhetlig ROS i kommunen


I løpet av tre innholdsrike dager vil du lære hvordan du skal gjennomføre de tre fasene: planlegging/organisering, gjennomføring og oppfølging av ROS-analysen. Kurset er basert på DSBs Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen.

Kursnr.:
16/44
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
analysis
Kurssted:
Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Målgruppe

Den primære målgruppen er kommunalt ansatte som skal arbeide med risiko- og sårbarhetsanalyser i forhold til kommunal planlegging og drift. Ansatte hos fylkesmennene som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap vil også ha nytte av kurset.Mål for kurset

Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

 • anvende metoden for risiko- og sårbarhetsanalyse i praksis knyttet til DSBs Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen
 • gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen (§2 i Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt)
 • planlegge, gjennomføre og evaluere ROS-arbeidet knyttet til kommunal drift og tjenesteproduksjon.
 • utarbeide og anbefale konkrete forslag til risikoreduserende tiltak på basis av ROS-analysen
 • etablere rutiner for å sikre at tiltakene følges opp og evalueres
 • være pådriver og ressursperson i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap generelt og ROS spesielt.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset. Det vil bli gitt en liten hjemmeoppgave før kursstart.

Faglig kursinnhold

 • sentrale begreper innenfor risiko- og sårbarhetsanalyser
 • suksesskriterier for igangsetting og gjennomføring av ROS-arbeidet i kommunene
 • hvordan gjennomføre en ROS-analyse i praksis og bruk av ROS-analyseskjemaet
 • fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet
 • oppfølging av ROS-arbeidet, inkludert om den administrative og politiske prosessen etter at analysearbeidet er utført

Generelt

Kurset begynner med frammøte til lunsj mandag 29. August kl. 1200, og det avsluttes med lunsj onsdag 31. August kl. 1200. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og drøftelser. Det må påregnes noe arbeid etter middag de to første kursdagene.

Kursavgiften på kr 3.600,- inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 66 98 96 00 eller til kursansvarlige Cecilie Fleming (cecilie.fleming@dsb.no) og Jan-Erik Gullheim (jan-erik.gullheim@dsb.no).