DSB-CIM Grunnkurs


På dette kurset vil du lære å bruke det elektroniske krisestøtteverktøyet DSB-CIM i en krisestab eller –ledelse. De sentrale modulene i verktøyet vil gjennomgås grundig, deriblant funksjonene loggføring, meldinger, tiltakskort, oppgaver, rapporter, deling av informasjon og mediehåndtering.

Kursnr.:
16/59
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Dokumentasjon
Kurssted:
Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Målgruppe

Den primære målgruppe er krisestabsmedlemmer og/eller kriseledelse som kan ha nytte av DSB-CIM i kommuner og ved fylkesmannsembeter.

Alle andre brukere av CIM (både offentlige og private aktører) er også velkommen til å delta på kurs. Vær imidlertid oppmerksom på at vi bruker DSB-CIM og de tilhørende grunnmodulene, samt at scenarioene som brukes er tilpasset kommunen – både som geografisk og organisatorisk enhet.

Mål for kurset

Hensikten med DSB-CIM grunnkurs er å tilby en grundig innføring i krisestøtteverktøyet CIM, som alle kommuner og fylkesmannsembeter har tilgang til å bruke. Derfor er kurset tilpasset lokalt og regionalt nivå.

Deltagerne vil etter endt kurs få en god forståelse av hvordan DSB-CIM fungerer, og de vil ha et godt grunnlag til å bekle de fleste roller i en krisestab eller –ledelse som bruker CIM aktivt. Kurset er også tenkt å danne en plattform for videre læring og er sterkt anbefalt før man tar kurset DSB-CIM administrator.

Forkunnskaper

Det settes ingen formelle krav til forkunnskaper for å delta på kurset, men det kreves at kursdeltagerne gjennomgår et kurshefte i forkant av kurs. Dette kursheftet sendes ut i forkant av kurset.

Faglig kursinnhold

Kurset er bygget opp på følgende måte:

Introduksjon til krisehåndtering og CIMs funksjon i krisehåndteringen, deriblant oppbygging, konfigurasjon, populasjon og samvirke.Gjennomgang av de viktigste modulene i DSB-CIM, med praktiske øvelser underveis.To øvelsesscenarioer med spillmeldinger, hvor hensikten er å sette CIM inn i en krisehåndteringskontekst.

Generelt

Kurset starter med lunch kl. 12.00 første kursdag og avsluttes til lunch kl. 12.00 siste kursdag.

Kursavgiften er på kr 3 600,- og inkluderer kost, losji og teknisk hjelp med CIM i en periode etter kurset.

Forespørsler om kurset kan rettes til på e-post kursleder Johan Stenshorne eller nusb@dsb.no