DSB-CIM Grunnkurs


Du lærer å bruke det elektroniske krisestøtteverktøyet DSB-CIM i en krisestab. Herunder loggføring, tiltakshåndtering, oppgavefordeling, meldingshåndtering, rapportering, mediehåndtering og organisering av planverk og ressurser.

Kursnr.:
16/41
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Målgruppe

Den primære målgruppe er krisestabsmedlemmer og/eller kriseledelse som kan ha nytte av DSB-CIM grunnfunksjoner i kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembeter. I tillegg kan ansatte i annen offentlig virksomhet som bruker CIM, delta når det er ledige plasser.

Mål for kurset

DSB-CIM er tilpasset krisehåndtering på kommunalt-, fylkeskommunalt- og fylkesmannsnivå. Grunnkurset skal gi deltakerne kompetanse i å anvende hovedfunksjonene i DSB-CIM som grunnlag for å kunne bekle posisjoner i en kriseledelse som benytter dette verktøyet til krisestøtte. Deltakerne får grunnleggende kunnskaper om- og ferdigheter i bruk av verktøyets elementer for optimalt samvirke internt i kriseledelsen, med eksterne/samarbeidende aktører og for rapportering til overordnet myndighet. De grunnleggende ferdighetene forsterkes i siste del av kurset gjennom løsing av øvingsoppgaver.

Kurset danner en plattform for videre utvikling av krisehåndteringsferdigheter, og for deltakelse på det videregående kurset ”DSB-CIM krisehåndtering og øvelse”.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset, men det kreves at kursdeltakerne har gjennomgått et kurshefte som tilsendes etter godkjent påmelding.

Faglig kursinnhold

DSB-CIMs oppbygging, konfigurasjon, hensikt, muligheter og begrensninger Innføring i viktige momenter i krisestabsarbeid, for optimal utnyttelse av verktøyet.

Praktiske opplæring og øvelser i å kunne legge inn- og tilrettelegge informasjon i de forskjellige DSB-CIM krisehåndteringsmodulene, herunder loggføring, mobilisering – varsling og innkalling, situasjonsrapportering, mediehåndtering, ressursoversikter, administrasjon av planverk.

Generelt

Kursavgiften er på kr 3 600,- inkl. kost, losji og kursmateriell. Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, (nusb@dsb.no), telefon 66 98 96 00 eller til kursleder Johan Stenshorne (johan.stenshorne@dsb.no)