Digitalt grunnkurs i kommunal beredskapsplikt


Et nettbasert kurs der deltakerne leser på egenhånd og kommuniserer med utdanningsstedet Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) via en elektronisk læringsplattform.

Kursnr.:
1690
Arrangør:
NUSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Nettkurs
Kurssted:
Heggedal
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Kurset gjennomføres som et frittstående kurs, og er tilgjengelig i perioden medio oktober – medio desember 2016. Læringsplattformen har følgende funksjoner:

  • Nyhetsbrev og kunngjøringer
  • Læringsressurser i form av presentasjoner på videofilm, Powerpoint, PDF og tekstdokumenter
  • Kunnskapsspørsmål

Målgruppe

Den primære målgruppen er tilsatte i kommunene og fylkesmannsembetene, som er saksbehandlere innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, eller som er tiltenkt slike oppgaver. Kurset egner seg også godt for politikere som ønsker kunnskaper om kommunal beredskapsplikt.

Mål for kurset

Deltakerne skal etter endt kurs:

  • Ha tilegnet seg gode kunnskaper om den kommunale beredskapsplikten
  • Vite hva som kreves for at kommunen kan oppfylle den kommunale beredskapsplikten
  • Forstå og kunne anvende de viktigste beredskapsmessige ord og uttrykk

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset

Faglig kursinnhold

  • Generelt om kommunal beredskapsplikt
  • Gjennomgang av "Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt" (februar 2012) trinn for trinn i henhold til paragrafene i forskriften
  • Presentasjon av relevante kurstilbud ved NUSB

Generelt

Det er ingen kursavgift, men den som ønsker å gjennomføre en avsluttende kunnskapsprøve og består denne, vil få tilsendt et kursbevis. Dette koster kr. 500,-.

Vi tar imot påmeldinger fortløpende, også etter formell kursstart.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, nusb@dsb.no, telefon 66 98 96 00 eller kursleder Jan-Erik Gullheim.