Instruktørkurs Nødnett og øvelsesplanlegging


Dette tredagerskurset er en komprimert utgave av instruktørkurs Nødnett og kurs i øvelsesplanlegging som retter seg særlig mot brukere av nødnett som skal i gang med planlegging og gjennomføring av øvelser hvor bruk av nødnett står sentralt.

Kursnr.:
K2224
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Underlandsveien 9, 1389 Heggedal
Meld deg på kurset

Om kurset

Godt sikkerhets- og beredskapsarbeid forutsetter at alle involverte parter vet hva som skal gjøres og hvordan man skal handle i en krisesituasjon. En av de mest effektive måtene å tilegne seg slik kompetanse på er gjennom beredskapsøvelser. Å planlegge og gjennomføre gode øvelser er en kunst i seg selv og krever derfor opplæring. I dette kurset vil du få innsikt i og erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike øvelsesformer.

For å sikre effektiv, riktig og trygg bruk av Nødnett er det viktig at alle brukere har nødvendig opplæring.
Alle som bruker Nødnett skal som minimum ha gjennomført et brukerkurs iht. DSBs retningslinjer for opplæring.

Gjennomført kurs er med på å bidra til at Nødnett brukes kan utnytte all funksjonalitet i Nødnett og for å forsterke og utvikle samhandlingen mellom brukere, både innen egen organisasjon og på tvers av organisasjoner.

Målsetting

Deltagerne skal etter endt kurs:

 • Ha kunnskap om sambandsreglement og samvirke i nødnett.
 • Ha grunnleggende forståelse av Nødnett i bruk, herunder tjenester, funksjonalitet og oppbygging.
 • Kunne betjene Nødnett-terminal og kommunisere i Nødnett.
 • Ha forståelse for egenrolle i Nødnett og ha respekt for reglement og prosedyrer.
 • Kjenne til forskjellige øvelsesformer og kunne velge øvelsesformer som er relevante for aktuelle utfordringer som kan oppstå i egen virksomhet.
 • Kunne planlegge beredskapsøvelser og produsere verktøy for å kvalitetssikre dem.
 • Kunne utarbeide øvelsesdirektiv med godt forankret og tydelig formulert hensikt, øvingselementer og målsettinger.
 • Forstå hvorfor evaluering og oppfølging etter øvelser er så viktig og hvordan man kan organisere slikt arbeid.

Hvem bør delta

Den primære målgruppen for kurset er brukere av nødnett med en tiltenkt en rolle i sin virksomhets øvelses- eller beredskapsarbeid, og ansatte i virksomheter med tilsynsansvar, som ønsker å øke sin kompetanse og forståelse for beredskapsøvelser i praksis og teori. Kurset er aktuelt for både offentlige og private aktører, og alle sektorer vil kunne nyte godt av beredskapskompetansen kurset vil utvikle hos deltagerne.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for dette kurset. Det anbefales at deltagere på forhånd setter seg inn i DSBs grunnbok og metodehefter for øvelsesplanlegging, evaluering og lokal øvingsleder. Deltagere bør også ha gjennomført brukerkurs i Nødnett i egen organisasjon.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og praktisk gjennomføring av en beredskapsøvelse.

Innhold

 • Både grunnleggende og utvidet kunnskap om Nødnett
 • Bruk av radioterminal og Nødnett, samt bevisstgjøring av instruktørrollen
 • Øvelsesformer og forarbeid til øvelsesplanlegging
 • Øvelsesdirektiv og grunnelementer
 • Dreiebok og spillmeldinger
 • Gjennomføring av øvelser
 • Evaluering og oppfølging

Administrative opplysninger

Kurset begynner kl. 10:00 første dag, og avsluttes på ettermiddagen kl. 1500 siste dag. Arbeid på kveldstid må medregnes som en sentral del av kurset, da planlegging av den praktiske øvelsen og veiledning fortsetter etter middag.

Kursavgiften på kr 5 320,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Dersom du ønsker overnatting før kursstart, kan du benytte deg av overnattingstilbudet ved kurssenteret. Dette har ingen tilleggskostnader. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer innenfor nærmere avtalt tidsrom. Behov for ekstra overnatting meldes i kurspåmeldingen

Spørsmål om kurset kan rettes til DSB kurssenteret, telefon 33 41 25 00 eller på e-post til kurssenteret@dsb.no.

 

Oppmøtekurs  gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler, og smittesituasjonen og tiltakene kan endres fram til kursstart. Ting kan endres fort, men vi i DSB vil til enhver tid følge retningslinjene fra helsemyndighetene, så kursdeltakerne kan føle seg trygge på at vi gjør det vi kan som kursarrangør. Av smittevernhensyn har vi et tak på 20 deltakere. Vi anbefaler derfor tidlig påmelding. Ved skjerpet smittevern får du tilbud om å delta på kurset digitalt.