Klimatilpasningskonferansen


Hvordan kan kommunene ta i bruk kunnskap og praktiske verktøy for å tilpasse sin kommune til klimaendringer, og hvordan kan sentrale myndigheter bidra? Dette blir tema på klimatilpasningskonferansen på Lillestrøm 29. november 2018.

Kursnr.:
-
Arrangør:
NVE, KS, DSB og Miljødirektoratet
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Thon Hotel Arena
Adresse:
Nesgata 1, Lillestrøm
Meld deg på konferansen