Klimatilpasningskonferansen


Hvordan kan kommunene ta i bruk kunnskap og praktiske verktøy for å tilpasse sin kommune til klimaendringer, og hvordan kan sentrale myndigheter bidra? Dette blir tema på klimatilpasningskonferansen på Lillestrøm 29. november 2018.

Kursnr.:
-
Arrangør:
NVE, KS, DSB og Miljødirektoratet
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Thon Hotel Arena
Adresse:
Nesgata 1, Lillestrøm
Meld deg på kurset

Foreløpig program (endelig program kommer i midten av september):

Del 1: Plenum

 • Velkommen v/ Direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro
 • Hvordan kan nasjonale bidrag gi lokale løsninger? v/ Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen
 • Politisk debatt
 • Vi tar ansvar lokalt, men kan ikke stå alene v/ Ordfører Kristiansand, Harald Furre
 • Klimaendringer i Norge – hva innebærer det? v/Norsk klimaservicesenter

Del 2: Parallellsesjoner

 • Blå: Vann og mere vann
 • Grønn: Natur, landbruk og kulturminner
 • Rød: Samfunnssikkerhet i et endret klima
 • Oransje: Helhetlig ledelse

Del 3: Plenum

 • Kåring av vinner av studentkonkurranse: Stavanger en klimatilpasset framtidsby
 • Grenseoverskridende klimarisiko-utfordringer og muligheter for Norge v/ Nicolai Prytz EY
 • Vi er i samme båt. Hvordan bidrar vi til lokal styrke? Direktørene diskuterer: Ellen Hambro (Miljødirektoratet), Cecilie Daae (DSB), Anne Britt Leifseth (NVE) og Helge Eide (KS)

16.00: Slutt

Kursavgiften er på 800,-

Konferansen arrangeres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kommunesektorens organisasjon (KS), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet.

Den primære målgruppen for årets konferanse er kommunene, men den er også svært relevant for personer som jobber med klimatilpasning i andre deler av offentlig forvaltning eller privat sektor. Konferansen vil bestå av både plenums- og parallellsesjoner.

Les mer om konferansen og det føreløpige programmet her.