CBRNE-konferansen 2020


CBRNE konferansen har etablert seg til å være en svært viktig nettverksarena for aktører med en rolle i CBRNE-beredskapen både på sivil og militær side. Opplysninger om påmelding og frist kommer i januar 2020

Kursnr.:
-
Arrangør:
DSB og Forsvarets ABC-skole
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Forsvarets ABC skole
Adresse:
Sessvollmoen

Hovedtema for konferansen i 2020 vil være akuttfasen i håndteringen av større CBRNE-hendelser.

Målet med konferansen er å styrke håndteringen av CBRNE-hendelser gjennom kunnskap om organisering, eksisterende kapasiteter og ressurser fra skadested til håndtering lokalt, regionalt og sentralt. Gjennom utveksling av erfaringer vil deltakerne øke sin kunnskap om krisehåndtering, skadestedsledelse og tilgjengelige kapasiteter og ressurser.

Målgruppe
Årets konferanse er som tidligere rettet mot brann- og redningsvesen, politi, prehospitale tjenester, Sivilforsvaret, Forsvaret, kommuner, fylkesmenn, direktorater, helseforetak, forskningsinstitusjoner og departementer.

Programmet for CBRNE-konferansen er utarbeidet av en programkomite med representanter fra DSB, Sivilforsvaret, Forsvarets ABC-skole, Helsedirektoratet, Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Opplysninger om påmelding og frist kommer i januar 2020.

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål om programmet og konferansens innhold, ta kontakt med:

Torill Tandberg, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, DSB - torill.tandberg@dsb.no

eller

Espen Jargren, Forsvarets ABC-skole - ejargren@mil.no