CBRNE-konferansen 2020 avlyses


DSB har besluttet å avlyse CBRNE-konferansen på Sessvollmoen 15. -16.april 2020.

Kursnr.:
-
Arrangør:
DSB og Forsvarets ABC-skole
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Forsvarets ABC skole
Adresse:
Sessvollmoen

Årsaken er spredningen av koronaviruset (Co-vid 19), og usikkerheten knyttet til hvordan situasjonen vil utvikle seg. På konferansen samles personer med viktige roller i den lokale, regionale og nasjonale CBRNE-beredskapen. DSB og de andre myndighetene i programkomiteen ønsker ikke å utsette deltakerne for smitterisiko som ansamlinger av mennesker representerer.

Vi beklager å måtte avlyse konferansen, men samtidig var det en riktig avgjørelse å ta, gitt den situasjonen vi står i. I disse dager er det avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å hindre smitte og redusere trykket på helsevesenet.

Vi håper at vi møtes på CBRNE-konferansen 2021, 7. – 8.april 2021 på Sessvollmoen.