CBRNE-konferansen 2017


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statens Strålevern, Helsedirektoratet, Forsvaret og Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer herved til CBRNE konferansen 2017.

Kursnr.:
2017
Arrangør:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statens Strålevern, Helsedirektoratet, Forsvaret og Forsvarets Forskningsinstitutt
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
CBRNE
Kurssted:
Sessvollmoen
Adresse:
Forsvarsveien 75
Meld deg på konferansen

Hensikten med konferansen er å bedre samfunnets evne til å møte CBRNE- hendelser. Konferansen har etablert seg som den viktigste møtearenaen for alle som håndterer en CBRNE hendelse, på alle nivåer. Det er ingen konferanseavgift, da vi ønsker at konferansen skal være et lavterskeltilbud til deltakerne.

>>Tentativt program for CBRNE konferansen 2017.docx

Årets CBRNE-konferanse har hovedfokus på CBRNE i "hverdagen". Hvert år håndteres en rekke hendelser med farlige stoffer, av ulik karakter og omfang. Vi ønsker under konferansen å sette fokus på læring, både etter CBRNE hendelser og øvelser i hverdagen. Konferansen innledes med presentasjon av nasjonal CBRNE strategi, deretter respektive direktoraters oppdrag ifm. operasjonalisering av den nasjonale CBRNE strategien. Videre i konferansen presenteres et utvalg hendelser og øvelser innen CBRNE. Vi viser til vedlagt program for mer detaljert informasjon.   

Konferansen starter i undervisningsbygget kl. 0900 onsdag 19. april, og avsluttes kl. 1430 torsdag 20. april. Forsvaret har et begrenset antall forlegningsplasser med hotellstandard til disposisjon, og disse tildeles fortløpende ved påmelding. Dersom man melder seg på og har behov for overnatting etter at Forsvarets rom er booket, anbefales Thon hotell Gardermoen (budget hotell) som et rimelig alternativ for overnatting. Eventuell overnatting på hotell dekkes av den enkelte deltager. Det inviteres til konferansemiddag 19. april. Antrekk under konferansen er uformelt, og til konferansemiddagen anbefales pent sivilt tøy.

Transport mellom Gardermoen, Thon hotell Gardermoen (budget hotell) og konferansested vil bli organisert morgen/ettermiddag begge dager, samt ved konferansemiddagen 19 april. Nærmere detaljer om transportplan sendes ut til deltagerne når vi har oversikt over behov. Reisekostnader til og fra Gardermoen ivaretas av den enkelte deltager.

Hvert år må vi dessverre avvise deltakere da konferansen er fulltegnet. Det er derfor viktig at deltakere melder seg av konferansen dersom de vet at de ikke kan møte.