Høring - endringer i landtransportforskriften

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til endring i forskrift om landtransport av farlig gods.

Forslaget innebærer enkelte regeltekniske justeringer av gjeldende landtransportforskrift, samt å forskriftsfeste fast etablert praksis på noen områder.

Nye bestemmelser innebærer å forskriftsfeste dagens forvaltningspraksis for bruk av aluminiumstanker til transport av UN 3375, mellomprodukt for sprengstoff, i tillegg vil bruk av modulvogntog til transport av farlig gods bli tillatt for stykkgods.

DSB benytter elektronisk høringssystem og anmoder om at svarene gis i dette systemet.

Frist for å uttale seg til høringen er 12. oktober 2018.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Vi vil gjerne vite hva du lette etter, slik at vi kan forbedre nettsidene våre. Jo mer konkret du er, desto lettere er det for oss å bruke din tilbakemelding i vårt videre arbeid. Har du henvendelser som du ønsker svar på fra oss, eller spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.