Vurdering av "bålforbud" og klart språk i forskrift om brannforebygging

Sommeren 2018 var spesielt tørr med brannfare langt over normalen. Det var stor oppmerksomhet i mediene rundt skogbranner og bålforbud.

Mange kommuner innførte ulike former for totalforbud mot bruk av åpen ild. Andre forholdte seg til DSBs råd om at det ikke er hjemmel til å fatte slike forbud i perioden 15. april til 15. september. DSB ser nå på behovet for regelverksendring, eller om det er andre tiltak som er mer egnet til å få publikum til å handle riktig når det er tørt.

DSB legger vekt på at våre tekster har et klart språk slik at de skal være enkle å forstå og handle etter.

DSB har derfor sendt ut en høring der vi ber om svar på noen spørsmål og i tillegg spørsmål om språket i forskrift om brannforebygging.

https://hoering.dsb.no/Hoering/20


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.