Vedtak - samtykke til Flytanking AS for håndtering av farlig stoff ved Dolvik Depot

DSB viser til søknad om samtykke fra Flytanking AS etter forskrift om håndtering av farlig stoff datert 25.05.2016.

I medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, har DSB gitt Flytanking AS samtykke til den omsøkte håndteringen av farlig stoff.

Det er ønskelig at informasjon om mengde flydrivstoff til forsvaret unntas offentligheten.

DSB imøtekommer dette med hjemmel i § 21 i offentleglova.

Vedtaksbrev


Vedtak Dolvik Depot.pdf (146,4KB)

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.