Vedtak - Samtykke til utvidelse av klor- og VCM-fabrikker - INOVYN Norge AS, Rafnes

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Inovyn Norge AS datert 06.02.2019 om samtykke til håndtering av farlig stoff ved utvidelse av eksisterende klor- og VCM-fabrikker på Rafnes, 3966 Stathelle, gnr/bnr 4/1 i Bamble kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Inovyn Norge AS samtykke til håndtering av farlig stoff.

Vedtaksbrev


Vedtak om samtykke - INOVYN Norge AS

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.