Vedtak Gasnor Mosjøen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Gasnor AS datert 06.03.2018 om samtykke til håndtering av farlig stoff. Søknaden gjelder utvidelse av LNG-anlegg i Mosjøen. Søknaden er senere revidert 20.11.2018.

I medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, har DSB gitt Gasnor samtykke til håndtering av farlig stoff.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.