Vedtak – samtykke til utvidet lagringskapasitet av farlig stoff ved Gasums anlegg på Øra, Fredrikstad kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 18.11.2021 Gasum AS samtykke til å utvide kapasiteten for lagring av  farlig stoff ved virksomhetens anlegg i Øraveien 23C, gnr./bnr. 303/1209 i Fredrikstad kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra Gasum AS datert 26.05.2021.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.