Vedtak – Samtykke til The Quartz Corp AS for etablering av klorineringsanlegg og flytting av HF-lager til nytt lagertelt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra The Quartz Corp (TQC) om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens fremstilling av renset kvarts på Drag, gbnr. 60/129 i Tysfjord kommune.

Vedtaksbrev


Samtykke TQC endelig.pdf (268,5KB)

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.