Vedtak – samtykke til lagring av styren og pentan ved Brødr. Sunde i Ålesund kommune

DSB har gitt Brødr. Sunde samtykke til lagring av farlig stoff.

DSB viser til søknad fra Brødr. Sunde datert 01.11.2019 om samtykke til lagring av styren og pentan ved virksomhetens anlegg i Spjelkavik i Ålesund kommune, jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av overnevnte bestemmelse, har DSB gitt Brødr. Sunde samtykke til den omsøkte lagringen.

>> Samtykke til lagring av styren og pentan


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.