Vedtak – samtykke til håndtering av farlig stoff ved VEAS' rense- og biogassanlegg på Bjerkåsholmen i Asker kommune

DSB viser til søknad fra Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) datert 16.11.2018 om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens rense- og biogassanlegg i Bjerkåsholmen 125, gnr./bnr. 68/185, 68/344 og 68/465 i Asker kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt VEAS samtykke til håndtering av farlig stoff.

Vedtak


Samtykke VEAS.pdf (541,3KB)

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.