Vedtak – samtykke til håndtering av farlig stoff ved Norgips LNG-anlegg i Drammen kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gitt Gasum AS samtykke til håndtering av farlig stoff.

DSB viser til søknad fra Gasum AS datert 30.09.2020 om overføring av samtykke til håndtering av farlig stoff jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 ved Norgips LNG-anlegg, gnr./bnr. 337/36 i Drammen kommune fra Norgips Norge AS til Gasum AS fra 01.01.2021.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Gasum AS samtykke til håndtering av farlig stoff.

>> Samtykke til håndtering av farlig stoff ved Norgips LNG-anlegg
>> Samtykke 2011 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.