Vedtak – samtykke til håndtering av farlig stoff ved Bingsa LNG-terminal i Ålesund kommune

DSB har gitt Gasum Clean Gas Solution AS samtykke til håndtering av farlig stoff.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Gasum Clean Gas Solution AS datert 29.04.2020 om overføring av samtykke til håndtering av farlig stoff jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 ved Bingsa LNG-terminal, gnr./bnr. 34/271 i Ålesund kommune fra AGA AS til Gasum Clean Gas Solution AS.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Gasum Clean Gas Solution AS samtykke til håndtering av farlig stoff.

Dokumenter


Samtykke
Vedlegg

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.