Vedtak – samtykke til endringer i håndteringen av svoveldioksid på Borregaard, Sarpsborg kommune

DSB har gitt Borregaard AS samtykke til håndtering av farlig stoff.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Borregaard AS datert 16.06.2020 om samtykke til håndtering av farlig stoff i et nytt anlegg for produksjon og oppkonsentrering av svoveldioksid (SO2) på Borregaards fabrikkområde i Sarpsborg, jf.  forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Borregaard AS samtykke til den omsøkte endringen.

>> Samtykke til endring i håndteringen av svoveldioksyd på Borregård (PDF)


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.