Vedtak – samtykke til endring av Barents Naturgass AS' forbruksanlegg for LNG på Burøya i Bodø kommune

DSB har gitt Barents Naturgass AS samtykke til den omsøkte endringen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Barents Naturgass AS datert 21.04.2020 om samtykke til utvidelse av virksomhetens forbruksanlegg for flytende naturgass (LNG) i Burøyveien 13, gnr./bnr. 138/4632 i Bodø kommune, jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Barents Naturgass AS samtykke til den omsøkte endringen.


Vedtaksbrev

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.