Vedtak – samtykke til drift ved VEAS Gass AS' anlegg for flytende biogass på Bjerkåsholmen i Asker kommune

DSB gar gitt VEAS Gass AS samtykke til håndtering av farlig stoff.

DSB viser til søknad fra VEAS Gass AS datert 07.11.2019 (vedlegg mottatt i perioden 07.11.2019 – 01.09.2020) om samtykke til drift av virksomhetens anlegg for oppgradering og flytendegjøring av biogass samt oppbevaring av flytende biogass i Eternitveien 72, gnr./bnr. 68/465 i Asker kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt VEAS Gass AS samtykke til håndtering av farlig stoff.

Dokumenter


Samtykke

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.