Vedtak – samtykke til bygging og etablering av mottaksanlegg for CO2 i Øygarden kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Equinor ASA datert november 2020 om samtykke for Northern Lights mottaksanlegg for CO2, jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Equinor ASA samtykke til bygging (samtykke trinn I) av et anlegg for mottak og mellomlagring av karbondioksid (CO2) knyttet til rørledning for videre transport og deponering av CO2. Anlegget er lokalisert i Energigassparken i Øygarden kommune.

Vedtaksbrev


Samtykke til etablering og bygging av mottaksanlegg for karbondioksid i Øygarden kommune..pdf (426,9KB)

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.