Vedtak – samtykke til bygging av nye anleggsdeler ved Biokraft AS' produksjonsanlegg for biogass på Fiborgtangen i Levanger kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Biokraft AS datert 28.05.2020 om samtykke til bygging av nye anleggsdeler ved virksomhetens produksjonsanlegg for biogass på Fiborgtangen, gnr./bnr. 34/255 i Levanger kommune, jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Biokraft AS samtykke til den omsøkte utbyggingen.

Vedtaksbrev (PDF)


Vedlegg - Høringsinnspill Norske Skog Skogn AS.pdf (856,8KB)
Vedlegg - Høringsinnspill NVE.pdf (550,2KB)
Vedlegg - Samtykke til håndtering av farlig stoff for eksisterende anlegg.pdf (577,5KB)

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.