Vedtak – samtykke til bygging av LBG-anlegg på Bjerkåsholmen i Asker kommune

DSB viser til søknad fra VEAS Gass AS datert 01.10.2018 om samtykke til bygging av anlegg for oppgradering, flytendegjøring og lagring av biogass i Eternitveien 72, gnr./bnr. 68/465 i Asker kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt VEAS Gass AS samtykke til bygging av anlegget. Før farlig stoff kan tas inn på anlegget må samtykke til oppstart av anlegget innhentes.


Samtykke til bygging av LBG-anlegg på Bjerkåsholmen i Asker kommune

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.