Vedtak – samtykke til bygging av forbruksanlegg for LNG i Rana kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 07.07.2021 Celsa Armeringsstål AS samtykke til bygging (håndtering av farlig stoff trinn I) av forbruksanlegg for flytende naturgass (LNG) i Mo Industripark, gnr./bnr. 20/35 i Rana kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra Celsa Armeringsstål AS datert 01.06.2021.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.