Vedtak – samtykke til bygging av anlegg for oppgradering, flytendegjøring og lagring av biogass i Tønsberg kommune

DSB har gitt Air Liquide Skagerak AS samtykke til bygging av anlegg for oppgradering, flytendegjøring og lagring av biogass. Anlegget skal etableres på Taranrød i Tønsberg kommune.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Air Liquide Skagerak AS datert 12.06.2020 om samtykke til bygging av anlegg
for oppgradering og flytendegjøring av biogass samt lagring av den flytende gassen (LBG) i Taranrødveien 97, gnr./bnr. 34/5 i Tønsberg kommune, jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Air Liquide Skagerak AS samtykke til bygging av anlegget (samtykke til håndtering av farlig stoff trinn I).

Vedlegg


Vedtak om samtykke biogass (195,6KB)
Høringsinnspill Arbeidstilsynet.pdf (86,5KB)

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.