Vedtak - samtykke til utvidelse av LNG-anlegget ved Polarbase, Hammerfest

DSB viser til søknad om samtykke fra Barents Naturgass AS etter forskrift om håndtering av farlig stoff datert 16.11.2016. I medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, har DSB gitt Barents Naturgass AS samtykke til den omsøkte håndteringen av farlig stoff.

Vedtaksbrev


Vedtak - samtykke til utvidelse av LNG-anlegget ved Polarbase, Hammerfest

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.